Created By
NafTiLos

Τελευταία ενημέρωση
22/6/2001
Σελήνη 19 ημερών
Η νύχτα ξαναρχίζει να μεγαλώνει

Βιβλία

Βιβλιοπωλειο Underground

Καραολή και Δημητρίου 56, Πειραιάς, Τηλ. 4222211

Λογοτεχνία

Γκριγιέ, Αλαίν Ρομπ, (1980) Το Σπίτι των Ραντεβού, μτφ. Νόρα Αναγνωστάκη, Αθήνα,
Νεφέλη

Καλβίνο Ίταλο, (1972) Ο Ανύπαρκτος Ιππότης, μτφ. Θόδωρος Ιωαννίδης, Αθήνα, Ποσειδώνας

____________ (1981) Ο Διχασμένος Υποκόμης, μτφ. Ρούλα Στράτου, Αθήνα, Οδυσσέας

____________ (1982) Αν μια Νύχτα του Χειμώνα ένας Ταξιδιώτης…, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Αστάρτη

____________ (1982) Οι Δύσκολοι Έρωτες, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Αστάρτη

____________ (1983) Οι Αόρατες Πόλεις, μτφ. Ε.Γ.Ασλανίδης και Σ.Καπογιαννόπουλος,
Αθήνα, Οδυσσέας

____________ (1985) Πάλομαρ, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Αστάρτη

____________ (1986) Τα Κοσμοκωμικά, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Αστάρτη

____________ (1988) Η Μέρα ενός Εκλογικού Αντιπροσώπου, μτφ. Τόνια Τσίτσοβιτς –
Ραντίν, Αθήνα, Κριτική

____________ (1989) Μαρκοβάλντο ή Οι Εποχές στην Πόλη, μτφ. Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα, Καστανιώτης

____________ (1991) Ο Δρόμoς του Σαν Τζιοβάνι, μτφ. Αγγελική Ξύδη, Αθήνα, Κριτική

____________ (1994) Το Κάστρο των Διασταυρωμένων Πεπρωμένων, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Άγρα

____________ (1995) Κάτω απ' τον Ιαγουάρο Ήλιο, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, Αθήνα, Άγρα

Κενώ, Ρεϊμόν (1984) Ασκήσεις Ύφους, μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία

___________ (1988) Το Δέρμα των Ονείρων, μτφ. Γιώτα Ιωαννίδου, Αθήνα, Αστάρτη

Μπουφαλίνο Τζεσουάλντο (1990) Τα Ψέματα της Νύχτας, μτφ. Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα, Γνώση

Περέκ, Ζωρζ (1983) Ο Άνθρωπος που Κοιμάται, μτφ. Πόλλα Ζαχοπούλου – Βλάχου, Αθήνα, Θεωρία

____________ (1987) Τα Πράγματα, μια ιστορία της δεκαετίας του '60, μτφ. Δέσποινα Ψάλτη, Αθήνα, Χατζηνικολής

____________ (1989) Ζωή, Οδηγίες Χρήσεως, μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία

____________ (1991) Γεννήθηκα, μτφ. Ιωάννα Κυριακοπούλου, Αθήνα, Χατζηνικολής

____________ (1992) Ιδιωτική Πινακοθήκη, η ιστορία ενός πίνακα, μτφ. Αχιλλέας
Κυριακίδης, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία

____________ (1993) Γ.Γ., Μια περιπέτεια της δεκαετίας του '60, μτφ. Τερέζα Βεκιαρέλλη, Αθήνα Χατζηνικολής

____________ (1994) Η Αύξηση, μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία

Calvino, Italo (1979) Se una Notte d' Inverno un Viaggiatore, Torino, Einaudi

Perec, Georges (1978) La Vie Mode d’ Emploi, Paris, Hachette

Queneau, Raymond

 

Θεωρία Λογοτεχνίας

Barthes, Roland (1975) S/Z, tr. by Richard Miller, London, Jonathan Cape

____________  (1977) Image, Music, Text, tr. by S.Heath, New York, Hill & Wang

Bellos, David (1987) “Literary Quotations in Perec’s La Vie Mode d’ Emploi”, French Studies ,XLI, April 1987, pp.181-193

___________(1993)Georges Perec: A Life in Words, London, Harvill

Cuddon, J.A. (1982) The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London, Penguin Books

Eagleton, Terry (1983) Literary Theory: An Introduction, Oxford, Blackwell

Federman, Raymond (ed.) (1975) Surfiction: Fiction Now...and Tomorrow, Chicago, The Swallow Press Inc.

Harari, Josuι V. (ed.) (1979) Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, Ithaca, New York, Cornell University Press

Hutcheon, Linda (1984) Narcissistic Narrative, The Metafictional Paradox , New York & London, Methuen

Jefferson, Ann & Robey,David (eds) (1982) Modern Literary Theory, London, B.T.Batsford Ltd

Lodge,David (1990) After Bakhtin: Essays on Fiction and Criticism, London, Routledge

Macksey, Richard & Donato, Eugenio(eds) (1970) The Languages of Criticism and the Sciences of Man,The Structuralist Controversy, Baltimore & London, The Johns Hopkins Press

Motte, Warren F. (1984) The Poetics of Experiment: A Study of the Work of Georges Perec, Lexington, Kentucky, French Forum Publishers

Muller, John P. & Richardson, William J. (eds) (1988) The Purloined Poe: Lacan, Derrida and PsychoanalyticReading, Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press

Oulipo (1973) La Littιrature Potentielle (Creations, Re-creations,Recreations), Paris, Gallimard

Schwartz, Paul (1988) Georges Perec: Traces of His Passage, Birmingham, Alabama, Summa Publications

Selden, Raman & Widdowson, Peter (1993) A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, 3rd edition, London, Harvester Wheatsheaf

Wright, Elizabeth (1984) Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice, London & New York, Routledge

Young, Robert (1981) Untying the Text: A Post-structuralist Reader, London,

Routledge & KeganPaul

 

…κι άλλες Θεωρίες

Bateson, Gregory (1972) Steps to an Ecology of Mind, London, Intertext Books

Bowie, Malcolm (1991) Lacan, London, Fontana Press

Caillois, Roger (1961) Man, Play and Games ,tr. by Meyer Barash, New York, The Free Press

Feldstein, Richard & Sussman,Henry (eds) (1990) Psychoanalysis and... , New York & London, Routledge

Felman, Shoshana (1987) Jacques Lacan and the Adventure of Insight, Cambridge, Massachusetts & London, Harvard University Press

Forrester, John (1980) Language and the Origins of Psychoanalysis, London, The Macmillan Press

____________(1990)The Seductions of Psychoanalysis: Freud, Lacan and Derrida , Cambridge, Cambridge University

Foucault, Michel (1970) The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, London, Tavistock Publications

_____________ (1971) Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, tr. by Richard Howard, London, Tavistock Publications

Freud, Sigmund (1953-1974), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, (24 volumes), ed. James Strachey in collaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, London, The Hogarth Press and The Institute of Psycho-analysis.

Gellner, Ernest (1985) The Psychoanalytic Movement: The Cunning of Unreason, London, Paladin

Lacan, Jacques (1966) Εcrits, Paris, Editions du Seuil

____________(1977a)Εcrits, A Selection, tr. by Alan Sheridan, London, Routledge

____________(1977b)The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, ed. by J.A.Miller, tr.by Alan Sheridan, London, Penguin Books

Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1988) The Language of Psychoanalysis, tr. by Donald Nicholson-Smith, London, Karnac Books & The Institute of Psychoanalysis

Mahony, Patrick J. (1987) Psychoanalysis and Discourse, London & New York, Tavistock Publications

Μαρκίδης, Μάριος (1993) Ο Εξανθρωπισμός της Γλώσσας, Αθήνα ,Έρασμος

Meltzer, Franηoise (ed.) (1987) The Trial(s) of Psychoanalysis, Chicago & London, TheUniversity of Chicago Press

Muller, John P. & Richardson,William J. (1982) Lacan and Language: A Reader’s Guide to Ecrits, New York, International Universities Press

Payne, Michael (1993) Reading Theory, An Introduction to Lacan, Derrida and Kristeva, Oxford England & Cambridge USA, Blackwell

Phillips, Adam (1993) On Kissing, Tickling and Being Bored, London & Boston, Faber & Faber

Samuels, Robert (1993) Between Philosophy and Psychoanalysis: Lacan’s Reconstruction of Freud, New York & London, Routledge

Sarup, Madan (1992) Jacques Lacan, London, Harvester Wheatsheaf

___________(1993)An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism, 2nd edition, London, Harvester Wheatsheaf

Whyte, Lancelot Law (1960) The Unconscious before Freud, London, Tavistock Publications

Wilden, Anthony G. (1987) The Rules Are no Game: The Strategy of Communication, London, Routledge & Kegan Paul

Zizek, Slavoj (1989) The Sublime Object of Ideology, London & New York, Verso

[Ίστρος] [ΧχιΡήματα] [ΛογοΤεχνίες] [Τεχνουργήματα] [ΠροΤάσεις] [Δια-δείκτες] [Νεολόγιο] [E picking on IA]